SUBSIDIE VOOR SENSIBILISERENDE INITIATIEVEN VAN DE VLAAMSE GEBARENTAAL
Inhoud


Voor de organisatie van projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal (VGT) kunt u een subsidie aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld door sensibiliserende initiatieven te organiseren of te ondersteunen. Het kan daarbij gaan om educatieve, artistieke en vrijetijdsprojecten.

Voorwaarden


  • De aanvrager is een organisatie met rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Vlaanderen of Brussel.
  • Feitelijke verenigingen en natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
  • Wanneer meerdere organisaties samenwerken, dient één organisatie de aanvraag in namens het samenwerkingsverband.

Procedure


Jaarlijks in november wordt een nieuw thema voor de projecten voor het volgende jaar bepaald en verschijnt er een projectoproep.Meer info over de verdere voorwaarden, procedure en indiendata vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal.

Links


Subsidie voor sensibiliserende initiatieven van de Vlaamse Gebarentaal

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Sociaal-cultureel & Transversaal

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest