LOGIESSUBSIDIE: STEUN VOOR ERKENDE TOERISTISCHE LOGIES
Inhoud


Toerisme Vlaanderen helpt mee aan de uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische verblijfsaccommodatie in Vlaanderen. Toeristische bedrijven die in hun infrastructuur investeren, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een logiessubsidie.

Voorwaarden


Er kan alleen een subsidie aangevraagd worden voor toeristische logiezen die erkend zijn volgens het logiesdecreet van 5 februari 2016.Op de website van Toerisme Vlaanderen leest u voor welke specifieke uitgaven logiesuitbaters een logiessubsidie kunnen aanvragen.

Procedure


Elk jaar is er een subsidieoproep. Op de website van Toerisme Vlaanderen vindt u een handleiding om de subsidie aan te vragen.Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u een aanvraag voor uitbetaling indienen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De subsidie bedraagt maximaal 25% van de kostprijs van de aankopen en werkzaamheden, met een maximum van 50.000 euro per aanvraag.

Links


Logiessubsidie

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning van een milieuvriendelijk toeristisch bedrijf
Erkenning als verblijf Toerisme voor Allen