ATTEST TER VERVANGING VAN EEN VERLOREN DIPLOMA OF GETUIGSCHRIFT
Inhoud


Bent u een diploma of getuigschrift kwijt, is het vernietigd? Dan kunt u er in de meeste gevallen geen duplicaat van krijgen, maar wel een vervangend attest. De procedure verschilt volgens onderwijsniveau.In de regel moet u een vervangend attest aanvragen bij de onderwijsinstelling waar u het studiebewijs behaald hebt, maar dat is niet altijd mogelijk. Uw vroegere school bestaat soms niet meer, of het beheer is gewijzigd door de onderwijshervormingen. Ook voor vervangende attesten van oudere diploma’s of getuigschriften (voor secundair onderwijs: behaald t.e.m. schooljaar 1993-1994) kan de aanvraag soms anders verlopen.

Voorwaarden


procedure

Procedure


De procedure en contactgegevens om een vervangend attest aan te vragen voor een verloren diploma of getuigschrift:
  • basisonderwijs
  • secundair onderwijs, ook paramedische studierichting of examencommissie
  • hogeschoolonderwijs
  • universitair onderwijs
  • volwassenenonderwijs
  • deeltijds kunstonderwijs
  • SYNTRA en het vroegere VIZO
vindt u op de website Diploma of ander studiebewijs verloren.Na aanvraag duurt het doorgaans 3 weken voor u het vervangend attest ontvangt. Als u uw getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer of uw bewijs van beroepsbekwaamheid kwijt bent, volgt u de procedure van het onderwijs waar u het behaald. Als u uw attest behaald hebt via de Centrale Examencommissie ondernemersvaardigheden, kunt u een duplicaat aanvragen bij het contact center van Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het is mogelijk dat de onderwijsinstelling een bijdrage vraagt voor het opstellen van het vervangend attest

Links


Onderwijs Vlaanderen - Diploma of ander studiebewijs verloren

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Contact Center
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest