KOOPRECHT VOOR HUURDERS VAN EEN SOCIALE HUURWONING
Inhoud


Als huurder van een sociale woning, gelegen in het Vlaamse Gewest, had u onder bepaalde voorwaarden, het recht om de woning die u huurt te kopen. U kon nog tot en met 31 december 2021 melden aan uw sociale huisvestingsmaatschappij dat u uw kooprecht wenste uit te oefenen. Nadien kunt u uw huurwoning niet meer aankopen.

Voorwaarden


Om de sociale woning die u huurt te kunnen kopen, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn, zoals:
  • De woning moet minstens 15 jaar ter beschikking gesteld zijn als sociale huurwoning.
  • De koper moet minstens 5 jaar ononderbroken in de huurwoning gewoond hebben.
Daarnaast zijn er nog een aantal andere voorwaarden. Lees alle voorwaarden op website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).Let op, ook na de aankoop gelden er aan aantal verplichtingen, zo moet u o.a. gedurende een periode van 20 jaar na de aankoop in de woning blijven wonen.

Procedure


U betaalt administratieve kosten en ontvangt een betalingsbewijs.Als alle voorwaarden vervuld zijn, krijgt u een attest van de raad van bestuur van de woonmaatschappij of sociale huisvestingsmaatschappij (SHM).De woonmaatschappij of SHM vraagt het schattingsverslag aan en eventueel nog aanvullende opmetingen. De kosten van het schattingsbedrag en van de aanvullende opmetingen moeten vooraf worden betaald.Als u akkoord gaat met de schattingsprijs, wordt de woning verkocht.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De prijs die u voor uw huurwoning betaalt, is gelijk aan de door de schatter geschatte marktwaarde.Naast de verkoopprijs betaalt u de volgende kosten:
  • alle kosten voor de notariële verkoopakte: ereloon, dossierkosten, registratierechten (1,50%), ...
  • een schattingsvergoeding van 320 euro
  • de kosten van de afpaling en de opmeting en de administratieve kosten.
Het totale bedrag van de afpaling, de opmeting en de administratieve kosten blijft beperkt tot maximaal 1.081 euro.

Links


Kooprecht sociale huurwoning

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest