ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN SOCIAAL-TOERISTISCHE VERENIGINGEN
Inhoud


Voor bepaalde groepen in onze maatschappij is het nog steeds niet evident om met vakantie te gaan. Sociaal-toeristische verenigingen organiseren daarom vakanties, specifiek voor kinderen en gezinnen die in armoede leven. Deze organisaties kunnen door Toerisme Vlaanderen worden erkend en een financiële ondersteuning krijgen voor hun werking. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verenigingen in het kader van « Toerisme voor Allen » van 28 mei 2004, gewijzigd bij besluit van 18 april 2008.

Voorwaarden


Erkenning

Alle private rechtspersonen die een rechtstreekse financiële ondersteuning geven om de vakantie van personen die in armoede leven mogelijk te maken, kunnen een aanvraag tot erkenning als ‘sociaal-toeristische vereniging’ indienen bij Toerisme Vlaanderen.Op de website leest u aan welke specifieke voorwaarden de vereniging moet voldoen.

Behoud van erkenning

De erkenning blijft geldig zolang de organisatie aan de erkenningsvoorwaarden en aan de bepalingen van het decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan blijft voldoen. De vereniging moet wel jaarlijks bepaalde documenten indienen om de goede werking te staven.

Procedure


Op de website van Toerisme Vlaanderen leest u hoe u een aanvraag indient.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Erkende sociaal-toeristische verenigingen kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning van Toerisme Vlaanderen. Lees meer over de steunmaatregelen voor sociaal-toeristische verenigingen.

Links


Sociaal-toeristische verenigingen

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Toerisme Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Erkenning als verblijf Toerisme voor Allen