IDENTIFICATIE ALS LANDBOUWER
Inhoud


Landbouwers kunnen of moeten zich in bepaalde gevallen identificeren bij het Departement Landbouw en Visserij. Dat doen ze door een landbouwernummer aan te vragen. Landbouwers die als natuurlijke persoon zijn geregistreerd, kunnen ook hun partner, met wie ze getrouwd zijn of wettelijk samenwonen, laten identificeren bij het departement.Om u te laten registreren als actieve landbouwer, moet u ook een exploitatienummer aanvragen. Bestaande landbouwers die een nieuwe exploitatie starten, moeten een exploitatienummer aanvragen voor die nieuwe locatie.De overname of de stopzetting van een of meer exploitaties moet u schriftelijk melden.

Voorwaarden


Voor de voorwaarden voor registratie en identificatie als landbouwer kunt u terecht op de website of bij de buitendiensten van de afdeling Inkomenssteun.

Procedure


Voor meer informatie over de aanvraag van een landbouwernummer of exploitatienummer, de melding van een gehele of gedeeltelijke bedrijfsovername of de stopzetting van één of meer exploitaties kunt u terecht op de website of bij de buitendiensten van de afdeling Inkomenssteun.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Identificatie als landbouwer

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Departement Landbouw en Visserij

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest