SUBSIDIES VOOR DE AUDIOVISUELE SECTOR
Inhoud


Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) stimuleert en ondersteunt de onafhankelijke audiovisuele creatie in Vlaanderen. Daarnaast biedt het VAF de Vlaamse professionele sector de nodige omkadering.

Voorwaarden


Het VAF beheert 3 fondsen:
  • het VAF/Filmfonds: voor 'single' creaties (eendelige, op zichzelf staande werken)
  • het VAF/Mediafonds: voor televisiereeksen en de crossmediale afgeleiden daarvan
  • het VAF/Gamefonds: voor de productie van games.
Binnen deze fondsen kunnen er verschillende financiële premies worden toegekend, die samenvallen met de opeenvolgende stadia in het creatieproces:
  • scenariosteun
  • ontwikkelingssteun
  • (post)productiesteun.
Op de websites van het VAF en Screen Flanders vindt u een uitgebreid overzicht van alle voorwaarden. U vindt er ook meer informatie over het verloop van de procedure van de steunaanvraag, en de nodige formulieren.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)
Screen Flanders

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Media en film

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest