SUBSIDIES VOOR INTERNATIONALE TOPSPORTEVENEMENTEN
Inhoud


Sport Vlaanderen ondersteunt niet enkel topsporters, maar ook de evenementen waarop ze schitteren.

Voorwaarden


Op de website van Sport Vlaanderen vindt u het subsidiereglement voor de ondersteuning van internationale topsportevenementen.

Procedure


Op de website van Sport Vlaanderen vindt u meer informatie over de procedure.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Subsidiereglement voor ondersteuning van internationale sportevenementen in 2021

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Topsport

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest