ERKENNING EN SUBSIDIËRING VAN HET AUTONOOM VRIJWILLIGERSWERK IN DE ZORGSECTOR
Inhoud


De afdeling Welzijn en Samenleving staat in voor de erkenning en subsidiëring van autonome vrijwilligersorganisaties. Dit zijn organisaties wiens hoofddoelstelling de organisatie van vrijwilligerswerk is.

Voorwaarden


Erkenning

Om een aanvraagdossier in te kunnen dienen, moet een organisatie aan verschillende voorwaarden voldoen.

Subsidiëring

Wanneer er vanuit sectorale regelgeving reeds een subsidie ontvangen wordt, dan komt een organisatie niet in aanmerking voor een subsidiëring in het kader van autonoom vrijwilligerswerk.

Procedure


Alle nodige formulieren en informatie over de aanvraagprocedure voor een erkenning als autonome vrijwilligersorganisatie kunt u terugvinden op de website van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.Wordt uw organisatie erkend, dan dient vanaf dan jaarlijks voor 30 april een inhoudelijk en financieel verslag te worden bezorgd aan de afdeling Welzijn en Samenleving.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Binnen de beschikbare begrotingskredieten wordt aan organisaties een jaarlijkse subsidie toegekend.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Welzijn en Samenleving

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Gratis verzekering voor vrijwilligers