SUBSIDIE VOOR ERKENDE FOKKERIJVERENIGINGEN EN -ORGANISATIES
Inhoud


Subsidies kunnen worden verleend aan veeteeltverenigingen in de fokkerijsectoren rundvee, varkens, paarden en ezels, kleine herkauwers, genetische diversiteit en aan het Vlaams fokkerijcentrum.

Voorwaarden


procedure

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Paarden en ezels (Departement Landbouw en Visserij)
Runderen (Departement Landbouw en Visserij)
Pluimvee (Departement Landbouw en Visserij)
Varkens (Departement Landbouw en Visserij)
Schapen en geiten (Departement Landbouw en Visserij)
Subsidie voor erkende fokkerijverenigingen en -organisaties

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest