SUBSIDIES VOOR INVESTERINGEN IN WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN
Inhoud


De Vlaamse overheid verleent via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) financiële steun aan welzijns- en gezondheidsvoorzieningen die infrastructuurwerken willen uitvoeren. Dat maakt het mogelijk voorzieningen aan te bieden die betaalbaar zijn en tegelijk beantwoorden aan de hedendaagse eisen inzake woon- en zorgcomfort.

Voorwaarden


De subsidies dienen om nieuwe gebouwen op te richten, of om bestaande gebouwen voor lange termijn in orde te stellen op functioneel en bouwtechnisch vlak.De sectoren die een subsidie kunnen aanvragen en informatie over bijkomende voorwaarden vindt u op de website van het VIPA.

Procedure


Informatie over de aanvraagprocedure voor een infrastructuursubsidie vindt u op de website van het VIPA.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
Het VIPA komt tussen in de bouwkost. Het gaat om de bouwkosten en de eerste uitrusting bij het nieuw bouwen, uitbreiden of verbouwen van welzijnsgebouwen.​Meer informatie over de bedragen van de subsidies vindt u op de website van het VIPA.

Regelgeving


Decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden (B.S. 1.VI.1994)

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling VIPA

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest