ERKENNING VAN ALGEMENE ZIEKENHUIZEN
Inhoud


De Vlaamse overheid is bevoegd voor de programmatie, het toezicht en de erkenning van de algemene ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel.

Voorwaarden


 • Zorg en Gezondheid berekent de programmatie, die aangeeft hoeveel zorginstellingen van elk type nodig zullen zijn per gemeente. Een ziekenhuis kan pas een erkenning krijgen, als de aangevraagde capaciteit of de wijziging van capaciteit van een voorziening past binnen de programmatie. U moet daarvoor een planningsvergunning aanvragen bij Zorg en Gezondheid.
 • Zorg en Gezondheid erkent de algemene ziekenhuizen, universitaire ziekenhuizen en “categorale” (revalidatie-) ziekenhuizen in Vlaanderen en één universitair ziekenhuis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ziekenhuizen moet aan een aantal erkenningsvoorwaarden voldoen. Privéziekenhuizen worden niet erkend door Zorg en Gezondheid.

Procedure


Als u voor de eerste keer een erkenning als ziekenhuis aanvraagt, wordt u eerst voorlopig erkend. Een voorlopige erkenning is 6 maanden geldig en kan verlengd worden. Tijdens de periode van de voorlopige erkenning of de verlenging daarvan, onderzoekt het agentschap Zorginspectie of het ziekenhuis of de ziekenhuisdienst de erkenningsnormen naleeft.Op basis van de audit kent Zorg en Gezondheid vervolgens de erkenning toe. De erkenning geldt voor onbepaalde duur, tenzij anders vermeld.Meer informatie over de procedure om een (voorlopige) erkenning aan te vragen vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.

  Wat Meebrengen


  bedrag

  Bedrag


  uitzonderingen
  regelgeving

  Links


  -

  BevoegdeOverheidsdiensten


  Vlaamse overheid

  AfleverendeDiensten


  Afdeling Zorginspectie WGF
  Agentschap Zorg en Gezondheid

  Geografische Toepassingsgebieden


  Vlaamse Gewest

  Verwante producten


  Erkenning van psychiatrische ziekenhuizen