VACCINATIEKAART
Inhoud


Een vaccinatiekaart vermeldt alle vaccins die u hebt gekregen, inclusief de datum waarop de arts ze heeft toegediend.Oorspronkelijk waren deze kaarten bedoeld voor de opvolging van de basisvaccinaties vanaf de geboorte, maar ze kunnen ook gebruikt worden om alle mogelijke vaccinaties te registreren.Diegene die tot vaccinatie overgaat, stelt deze kaarten ter beschikking. Dat zijn zowel huisartsen als specialisten, maar ook Kind en Gezin, de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), afdelingen en departementen Medisch toezicht van preventiediensten, …COVID-19: Het COVID-certificaat, ook wel het EU Digitaal COVID-19 certificaat genoemd, moet reizen binnen de Europese Unie vanaf 1 juli 2021 opnieuw makkelijker maken.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Procedure voor burgers

Bij vaccinatie ontvangt u de vaccinatiekaart van uw dokter of specialist. U laat deze verder invullen bij elke nieuwe vaccinatie.

Procedure voor vaccinatoren

De vaccinatoren kunnen de vaccinatiekaarten verkrijgen bij de provinciale afdelingen van de afdeling Preventie van Zorg en Gezondheid.Vaccinatoren kunnen ook een vaccinatiekaart afdrukken vanuit Vaccinnet, het elektronische vaccinbestel- en registratiesysteem van de Vlaamse overheid.Meer informatie over de vaccinatiekaart vindt u op de website van Zorg en Gezondheid, waar u de kaart ook kunt downloaden.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
De vaccinatiekaart is gratis te verkrijgen.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Team Infectieziektebestrijding en vaccinatie - Regio Antwerpen
Team Infectieziektebestrijding en vaccinatie - Regio Limburg
Team Infectieziektebestrijding en vaccinatie - Regio Oost-Vlaanderen
Team Infectieziektebestrijding en vaccinatie - Regio Vlaams-Brabant
Team Infectieziektebestrijding en vaccinatie - Regio West-Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Gezondheidsgegevens raadplegen via My Health Viewer
Vaccins gratis ter beschikking van de vaccinatoren