EVC-ERVARINGSBEWIJS
Inhoud


Hebt u uw vak al doende geleerd? Hebt u als vrijwilliger gewerkt? Hebt u een opleiding gevolgd, zonder dat u daar een officieel certificaat voor gekregen hebt? Voor bepaalde beroepen kunt u uw ervaring laten erkennen. Zo toont u zwart op wit aan dat u uw vak onder de knie hebt.

Voorwaarden


U kunt voor een welomschreven lijst van beroepen uw ervaring laten erkennen door een EVC-traject te volgen. EVC staat voor ‘Erkennen van Verworven Competenties’.Op de webpagina van VDAB leest u voor welke beroepen u uw ervaring kunt laten erkennen en wat u daarvoor moet kennen en kunnen.

Procedure


Een EVC-traject houdt in dat u, nadat u uitgenodigd bent voor een inschattingsgesprek, deelneemt aan een praktische proef. Tijdens de proef gaat de beoordelaar na of u over de vereiste competenties beschikt om het beroep uit te oefenen.Slaagt u voor de proef, dan krijgt u een beroepskwalificatie die identiek en dus evenveel waard is als een beroepskwalificatie die behaald is via het volgen van een opleiding.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Bent u ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende? Dan zijn de trajecten gratis.Hebt u werk? Dan kost het traject 100 of 120 euro, naargelang van het beroep dat u kiest. U kunt betalen met opleidingscheques. En als uw werkgever ermee instemt, kunt u op de dag van de proef opleidingsverlof nemen.

Links


Ervaringsbewijs

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Individuele Beroepsopleiding (IBO) voor werkzoekenden
Beroepsinlevingsstage (BIS)