VOORDELIGE LENING AAN BEDRIJF UIT DE SOCIALE ECONOMIE (SOCIAAL INVESTERINGSFONDS)
Inhoud


Het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) verleent voordelige leningen aan bedrijven uit de sociale economie, waarbij werkgelegenheid en democratische besluitvorming voorrang krijgen op de vergoeding van de aandeelhouders.Het Sociaal Investeringsfonds is een cofinancieringsfonds. Het levert trekkingsrechten aan instellingen die door het SIFO erkend zijn.

Voorwaarden


Het Sociaal Investeringsfonds komt tussenbeide bij de volgende financieringen:
  • investeringskredieten
  • bedrijfskapitaalkredieten
  • achtergestelde leningen
  • overbruggingskredieten.

Procedure


Organisaties met een project en financieringsaanvraag wenden zich rechtstreeks tot een van de erkende financiers, die vermeld staan op de website

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het SIFO draagt maximaal 100.000 euro bij in een dossier.

Links


Voordelige lening aan bedrijf uit de sociale economie (Sociaal Investeringsfonds)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Participatiemaatschappij Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Voordelige lening voor ondernemingen (Winwinlening)