BAEKELAND-MANDAAT
Inhoud


Met Baekeland-mandaten biedt het Agentschap Innoveren en Ondernemen individuele onderzoekers de kans een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Het agentschap cofinanciert de personeels- en werkingskosten die gepaard gaan met de projectuitvoering.

Voorwaarden


Welke onderneming/onderzoeker?

Alle bedrijven met een exploitatievestiging in het Vlaamse Gewest kunnen een Baekeland-mandaat aanvragen. De hoofdzetel mag elders gevestigd zijn.De mandataris kan werknemer zijn van zowel het bedrijf als de universiteit (of andere kennisinstelling).De regeling staat open voor alle kandidaten, alle nationaliteiten en alle diploma's die door de onderwijsinstelling worden toegelaten tot een doctoraatsstudie.

Welke projecten?

Het projectvoorstel:
  • heeft een economische finaliteit en biedt in geval van succes een meerwaarde voor het betrokken bedrijf.
  • biedt een wetenschappelijke uitdaging die de onderzoeker in staat stelt zich intellectueel te bekwamen en door te groeien tot een volwaardige onderzoeker.

Duur van het mandaat

Een mandaat duurt in principe 4 jaar. Ten laatste na 2 jaar wordt een tussentijdse evaluatie gemaakt van de geboekte vooruitgang.Meer informatie vindt u op de website van VLAIO.

Procedure


De oproep voorjaar 2023 werd geopend op 20/12/2022. De uiterste datum voor indiening is 14/03/2023, 12.00 uur.Meer informatie vindt u op de website van VLAIO.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De aanvaarde begroting vormt de basis voor berekening van een subsidie. Het basissteunpercentage bedraagt 50% en kan verhoogd worden.Meer informatie vindt u op de website van VLAIO.

Links


Baekeland-mandaat (VLAIO.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Innovatiemandaat