BREDE WEERSVERZEKERING
Inhoud


Met een brede weersverzekering kunt u zich als land- of tuinbouwer met een open teelt (bv. fruit, akkerbouw, …) bij een private verzekeraar verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden.

Voorwaarden


Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de weersfenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte. Heeft uw verzekerde teelt schade geleden, dan kunt u bij de verzekeringsmaatschappij aankloppen voor een schadevergoeding.Sinds 2020 betaalt de Vlaamse overheid een premiesubsidie uit als u een erkende brede weersverzekering afsluit (GLB).Hebt u schade, dan behandelt de verzekeringsmaatschappij uw dossier: daar komt de Vlaamse overheid niet in tussenbeide. Schade na een gebeurtenis die door de Vlaamse Regering als ramp werd erkend, wordt behandeld door het Vlaams Rampenfonds.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Regelgeving


Decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid

Links


Subsidie voor brede weersverzekering in de landbouwsector

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Departement Landbouw en Visserij

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Schadevergoeding bij een landbouwramp