VLAAMSE ONDERSTEUNINGSPREMIE (VOP) VOOR ZELFSTANDIGEN
Inhoud


De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) kan onder bepaalde voorwaarden aangevraagd worden door een zelfstandige in hoofd- of in bijberoep die een door VDAB erkende arbeidshandicap heeft. De premie compenseert de eventuele extra kosten of de lagere productiviteit die samengaan met de arbeidsbeperking.

Voorwaarden


De VOP voor zelfstandigen kan worden toegekend aan de persoon met een arbeidshandicap die ná 1 oktober 2008 zelfstandige in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep is geworden of die als (toen) ‘bestaande’ zelfstandige een erkende arbeidshandicap heeft gekregen ná 1 oktober 2008.Meer informatie over de voorwaarden vindt u op Vlaanderen.be.

Procedure


U kunt de Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen alleen online aanvragen. U doet dat in het WSE-loket, het e-loket van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE).Meer informatie over de aanvraag vindt u op Vlaanderen.be.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De premie wordt aan het eind van het volgende kwartaal uitbetaald volgens het onderstaande schema.
Kwartaal van aanvraag% van het referteloon
1-540
5-2020


Regelgeving


Decreet van 4 maart 2016 over het Vlaamse doelgroepenbeleid

Links


Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen (VLAIO.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Ondersteuningspremie

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers
Tegemoetkoming in de kosten woon-werkverkeer voor personen met een beperking