ECOLOGIEPREMIE+
Inhoud


De ecologiepremie+ is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig willen organiseren. De Vlaamse overheid neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die zo’n investering met zich brengt, voor haar rekening.

Voorwaarden


De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor de Ecologiepremie Plus (EP-Plus) is dat de investering moet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst.Kmo’s en grote ondernemingen die daarentegen grote milieuvriendelijke of energiezuinige investeringen willen uitvoeren die niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de GREEN-investeringssteun.Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) vindt u alle voorwaarden waaraan uw onderneming en uw investering moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de ecologiepremie+.

Procedure


Op de website van VLAIO leest u hoe u de ecologiepremie+ aanvraagt.De formele bevestiging van de toekenning van de subsidie gebeurt gemiddeld 2 maanden nadat u de aanvraag gedaan hebt. De beslissing wordt per brief meegedeeld.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Bedrag
De ecologiepremie+ wordt toegekend in de vorm van een subsidie. Het bedrag wordt bepaald door:
  • de aard van de investering
  • de ecoklasse waartoe een technologie behoort op basis van zijn ecologiegetal met corresponderend subsidiepercentage
  • de grootte van de onderneming.
Lees meer op de VLAIO-website.

Links


Ecologiepremie+ (VLAIO.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Strategische ecologiesteun voor ondernemingen
GREEN-investeringssteun (Groener en Efficiƫnter Energieverbruik)