JAAGPADTOELATING VOOR MOTORVOERTUIG(EN)
Inhoud


Wilt u met één of meerdere motorvoertuigen op een jaagpad rijden dat beheerd wordt door De Vlaamse Waterweg nv? Dan kunt u daarvoor een toelating aanvragen.

Voorwaarden


  • Hebt u een jaagpadtoelating nodig voor een evenement op of langs de waterweg? Dan wordt de jaagpadtoelating geregeld via de aanvraag voor het evenement op of langs de waterweg. U hoeft deze jaagpadtoelating dan niet apart aan te vragen.
  • Personen met een handicap kunnen voor het beoefenen van de hengelsport een jaagpadtoelating aanvragen voor maximaal 2 trajecten van maximaal 2,5 km in beide richtingen vanaf een kruising van een jaagpad met een openbare weg. Hiervoor moet men bij de aanvraag een parkeerkaart voor personen met een handicap of een bewijs van invaliditeit waarmee de voorwaarden voor het verkrijgen van een parkeerkaart voor personen met een handicap kunnen worden aangetoond, voorleggen.
  • De termijn van de toelating en het tarief hangen af van de categorie van de gebruiker.
  • Een jaagpadtoelating kan worden aangevraagd

Procedure


  • Dien uw aanvraag minimaal 1 maand op voorhand in.
  • U moet de jaagpadtoelating online aanvragen via het e-loket van De Vlaamse Waterweg nv.
  • De Vlaamse Waterweg nv beslist bij een aanvraag voor een toelating autonoom of een toelating kan worden gegeven.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Kost
In een aantal gevallen moet u voor de jaagpadtoelating een vergoeding betalen. Die vergoeding is afhankelijk van de categorie van de gebruiker en de termijn. Zie hiervoor de overzichtstabel met termijn en tarief per categorie.

Regelgeving


Besluit van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv betreffende de tarifering van jaagpadtoelatingen van 18/10/2018

Links


Jaagpadtoelatingen (De Vlaamse Waterweg nv)

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


DE VLAAMSE WATERWEG

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest