DOELGROEPVERMINDERING LEERLINGEN ALTERNERENDE OPLEIDING
Inhoud


Een leerling in een duale of alternerende opleiding leert zijn vak zowel op school als op de werkvloer. Leidt u als werkgever zo’n jongere op in uw onderneming? Met deze doelgroepvermindering kunt u een korting krijgen op de socialezekerheidsbijdragen die u als werkgever normaal gezien moet betalen voor die werknemer.

Voorwaarden


De leerling:
  • werkt in een Vlaamse vestigingseenheid
  • sloot een van de volgende overeenkomsten met u als werkgever:
    • Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO)
    • stageovereenkomst voor een Syntra-ondernemerschapstraject dat als alternerende opleiding geldt
    • leercontract.
  • volgt minstens 20 uur per week opleiding op de werkvloer.
Lees meer over de voorwaarden van de doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding.

Procedure


Duid uw vermindering aan in uw DmfA-/DmfAPPL-aangifte.Lees meer over de aanvraag van deze doelgroepvermindering.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


U ontvangt de volledige doelgroepvermindering (en betaalt dus geen socialezekerheidsbijdragen) als de jongere als de jongere 32 uur per week of meer opgeleid wordt op de werkvloer (80% of meer van een normale voltijdse prestatie)Hoeveel bedraagt de doelgroepvermindering?

Links


Doelgroepvermindering leerlingen alternerende opleiding

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Doelgroepverminderingen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren
Doelgroepvermindering DBSO-jongeren
Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers
Doelgroepvermindering oudere niet-werkende werkzoekenden