DOELGROEPVERMINDERING DBSO-JONGEREN
Inhoud


Leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) leren hun vak zowel op school als op de werkvloer. Leidt u als werkgever een DBSO-jongere op in uw onderneming? Met deze doelgroepvermindering kunt u een korting krijgen op de werkgeversbijdragen die u voor de jongere moet betalen.

Voorwaarden


De jongere:
  • volgt een alternerende opleiding in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) bij een Vlaams Centrum voor Deeltijds Onderwijs
  • werkt deeltijds in een Vlaamse vestigingseenheid
  • werkt volgens een deeltijdse arbeidsovereenkomst van minder dan 20 uur per week
  • maakt bij de VDAB een loopbaanportfolio aan met daarin zijn studiegegevens.
  • heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, tijdelijk of vast.
Lees meer over de voorwaarden van de doelgroepvermindering voor DBSO-jongeren.

Procedure


U duidt de gevraagde vermindering aan met de verminderingscode 6311 op de tewerkstellingslijn in uw multifunctionele aangifte.Lees meer over de aanvraag van deze doelgroepvermindering.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Als werkgever van een DBSO-jongere krijgt u een doelgroepvermindering van 1.000 euro per kwartaal voor een voltijdse tewerkstelling.Hoeveel bedraagt de doelgroepvermindering?

Links


Doelgroepvermindering DBSO-jongeren

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Doelgroepverminderingen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren
Doelgroepvermindering leerlingen alternerende opleiding
Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers
Doelgroepvermindering oudere niet-werkende werkzoekenden