DOELGROEPVERMINDERING OUDERE NIET-WERKENDE WERKZOEKENDEN
Inhoud


Werft u een niet-werkende werkzoekende van 58 jaar of ouder aan? Met deze doelgroepvermindering hoeft u onder bepaalde voorwaarden geen socialezekerheidsbijdragen te betalen voor die werknemer.

Voorwaarden


De nieuwe werknemer:

  • is 58 jaar of ouder
  • was voor hij in dienst trad minstens één dag ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij VDAB
  • werkt in een Vlaamse vestigingseenheid
  • is effectief aan de slag in uw onderneming en was in de 4 kwartalen voor zijn aanwerving niet voor u aan de slag.
  • heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, tijdelijk of vast.

De onderneming:

  • is gevestigd in het Vlaams Gewest
  • behoort to de privésector.

Procedure


U duidt de gevraagde vermindering aan met de verminderingscode 6321 op de tewerkstellingslijn in uw DmfA-aangifte.Lees meer over de aanvraag van deze doelgroepvermindering.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Als de 58-plusser 80% of meer van een normale voltijdse prestatie werkt, krijgt u als werkgever de volledige vrijstelling van de socialezekerheidsbijdragen voor die werknemer.Hoeveel bedraagt de doelgroepvermindering?

Links


Doelgroepvermindering oudere niet-werkende werkzoekenden

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Doelgroepverminderingen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren
Doelgroepvermindering leerlingen alternerende opleiding
Doelgroepvermindering DBSO-jongeren
Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers