ONDERSTEUNING VOOR HUISARTSEN
Inhoud


De Vlaamse overheid ondersteunt huisartsen in de vestiging en werking van huisartsenpraktijken.

Voorwaarden


Huisartsen die een individuele praktijk of een huisartsengroepering (groepspraktijk) opstarten, kunnen een renteloze lening krijgen. Bestaande individuele praktijken of groepspraktijken, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor een onthaal en administratieve bediende of voor een medisch telesecretariaat.Voor de opstart van een praktijk kunt u een renteloze lening krijgen voor de financiering van de ‘eerste installatie’ als erkende huisarts. Een eerste installatie is een installatie binnen vier jaar na het verkrijgen van de erkenning als huisarts of na de terugkeer uit een ontwikkelingsland.Voor de ondersteuning van de praktijk zijn er twee tegemoetkomingen mogelijk.
  • Een tegemoetkoming voor een onthaal- en administratief bediende
  • Een tegemoetkoming voor de kosten van de dienstverlening van een medisch telesecretariaat.
Op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid vindt u de precieze voorwaarden voor de ondersteuning van de huisartsen.

Procedure


Op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid vindt u hoe u de verschillende tegemoetkomingen aanvraagt.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Financieel voordeel
De renteloze lening bedraagt maximaal 35.000 euro, over 5 jaar.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Afdeling Eerste Lijn en Gespecialiseerde Zorg
Participatiefonds

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest