VRIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING NA SLOOP EN VERVANGING VAN EEN LEEGSTAANDE OF VERWAARLOOSDE BEDRIJFSRUIMTE
Inhoud


Als u een leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte sloopt en door een of meerdere nieuwe woningen of bedrijfsruimten vervangt, dan kunt u voor een periode van 5 aanslagjaren een vrijstelling van onroerende voorheffing genieten.

Voorwaarden


U komt in aanmerking voor deze vrijstelling als u aan deze voorwaarden voldoet:
  • het moet gaan om een bedrijfsruimte die op de gewestelijke inventaris van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten stond;
  • de leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte wordt gesloopt en vervangen door een of meerdere nieuwe woningen of bedrijfsgebouwen;
  • voor de sloop- en vervangbouwwerken werd een omgevingsvergunning afgeleverd of meldingsakte opgemaakt.
Deze vrijstelling geldt vanaf het aanslagjaar 2019.

Procedure


U kunt de vrijstelling aanvragen via het aanvraagformulier en versturen:

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Als u de vrijstelling geniet, dan moet u de onroerende voorheffing niet betalen voor een periode van 5 aanslagjaren vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar dat het onroerend goed niet meer voorkomt in de hierboven vermelde inventaris.Het bedrag van vrijstelling wordt beperkt tot:
  • 1.000 euro per nieuwe woning
  • tot 4.000 euro voor een nieuwe bedrijfsruimte.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Belastingdienst

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Onroerende voorheffing
Vlaamse sloop- en heropbouwpremie
Subsidie voor sanering in het kader van vernieuwing van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten