WEZENTOESLAG (GROEIPAKKET)
Inhoud


De wezentoeslag is een zorgtoeslag die extra ondersteuning biedt aan wezen en halfwezen.

Voorwaarden


Een kind ontvangt de wezentoeslag als:Deze kinderen behouden de wezentoeslag zolang ze recht hebben op het Groeipakket, ook als de overblijvende ouder gaat samenwonen met een nieuwe partner.Let op: Kinderen die hun ouder(s) verloren voor 1 januari 2019, behouden de wezenbijslag volgens de oude regelgeving, zolang de overlevende ouder niet gaat samenwonen of hertrouwt.

Procedure


Als u er recht op hebt, ontvangt u de wezentoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket.De wezentoeslag wordt elke maand uitbetaald op de 8ste van de volgende maand. Voorbeeld: u ontvangt op 8 februari de wezentoeslag van januari.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


  • Een wees, een kind dat beide ouders verloren heeft, krijgt bovenop het basisbedrag 173,19 euro.
  • Een halfwees, een kind dat één van beide ouders verloren heeft, krijgt bovenop het basisbedrag 86,59​​​​​​​ euro.
Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen. Raadpleeg het overzicht van alle financiële tegemoetkomingen binnen het Groeipakket om te zien op welke toeslagen uw kind nog recht heeft.

Links


Groeipakket - Wezentoeslag

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Algemene voorwaarden en procedure voor het Groeipakket