INSTAPTOETS LERARENOPLEIDING
Inhoud


Als u zich wil inschrijven in de lerarenopleiding kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs in een hogeschool in Vlaanderen, dan bent u verplicht de instaptoets lerarenopleiding te maken. Na afloop krijgt u een bewijs dat u moet voorleggen bij uw inschrijving.Door deze toets af te leggen krijgt u een goed beeld van uw startniveau. Het resultaat van deze toets is niet bindend. Een hogeschool kan uw inschrijving niet weigeren op basis van uw resultaten, of de resultaten gebruiken als evaluatie.In de informatiefolder van VLHORA, de Vlaamse Hogescholenraad, vindt u meer informatie over de instaptoets lerarenopleiding.

Voorwaarden


U wil zich inschrijven in de lerarenopleiding kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs aan een hogeschool in Vlaanderen.

Procedure


De instaptoets

Leg de instaptoets af voor u zich inschrijft voor de lerarenopleiding. U kunt de instaptoets online afleggen.De instaptoets test een aantal competenties die u nodig hebt om te starten aan de lerarenopleiding. Afhankelijk van uw gekozen lerarenopleiding legt u onderstaande onderdelen van de test af.Kleuteronderwijs
  • Nederlands (60 min.)
  • Studievaardigheden- en motivatietest (15 min.).
Lager onderwijs
  • Nederlands (60 min.)
  • Studievaardigheden- en motivatietest (15 min.)
  • Frans (90 min.)
  • Wiskunde (45 min.).
Secundair onderwijs
  • Nederlands (60 min.)
  • Studievaardigheden- en motivatietest (15 min.).

Bewijs van deelname

Als u alle onderdelen van de instaptoets hebt afgelegd, kunt u een bewijs van deelname downloaden. Dit bewijs dient u in bij de hogeschool bij inschrijving. Het bewijs van deelname is 1 academiejaar geldig.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De instaptoets afleggen en een bewijs van deelname verkrijgen is gratis.

Links


Instaptoets lerarenopleiding

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Hogescholenraad

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest