PROFESSIONELE ERKENNING VAN EEN BUITENLANDSE BEROEPSKWALIFICATIE IN HET ONDERWIJS
Inhoud


Bezit u een buitenlandse beroepskwalificatie en wil u daarmee aan de slag gaan in het Vlaamse onderwijs? Dan moet u die beroepskwalificatie laten erkennen.AGODI is bevoegd voor de professionele erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties die toegang geven tot lesgeven in het onderwijs. Via die professionele erkenning verwerft u in Vlaanderen dezelfde onderwijsbevoegdheid als in uw thuisland.Als u les wilt geven in het Vlaamse onderwijs, is het aangeraden om een voldoende kennis van het Nederlands te hebben.

Voorwaarden


  • U bent onderdaan van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.
  • U hebt uw beroepskwalificatie die toegang geeft tot het beroep van leraar behaald binnen de EER of Zwitserland..
Als u niet aan deze voorwaarden voldoet kunt u een gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma aanvragen bij NARIC-Vlaanderen. U kunt daarbij kiezen tussen 2 procedures

Procedure


Download het formulier dat van toepassing is op uw situatie. Het aanvraagformulier vermeldt alle informatie en ook de essentiële documenten die nodig zijn om uw dossier te vervolledigen.Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de vereiste documenten naar erkenning.onderwijskwalificatie@vlaanderen.be. De dienst streeft ernaar om uw dossier binnen de 30 kalenderdagen af te handelen. Deze termijn start zodra u alle vereiste documenten hebt ingediend.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De professionele erkenning van uw buitenlandse beroepskwalificatie om les te geven in het Vlaams onderwijs is gratis.

Links


Onderwijs Vlaanderen - Professionele erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties in het onderwijs

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Gelijkwaardigheidserkenning van een buitenlands diploma of getuigschrift in Vlaanderen