TOTAALRENOVATIEBONUS (BENO-PASS) VAN FLUVIUS
Inhoud


Wie investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen, kan in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus.Als u minstens 3 premies aanvraagt (of minstens 2 premies combineert met een ventilatiesysteem) binnen een periode van 5 jaar én aan alle voorwaarden voldoet, dan krijgt u bovenop die premies nog een bonus. Hoe meer energiebesparende maatregelen u combineert, hoe hoger de bonus.

Voorwaarden


 • De Totaalrenovatiebonus is er alleen voor een woning of wooneenheid in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werd aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • De eindfactuur van de eerste investering moet een datum hebben tussen 1-1-2017 en 31-12-2020.
 • Wanneer u een eerste premie aanvroeg in 2021, uw offerte ondertekende in 2020 en voor deze werken een eindfactuur ontving in 2021, moet u een keuze maken tussen de EPC-labelpremie en de totaalrenovatiebonus.
 • Goed om te weten: De totaalrenovatiebonus wordt niet opgenomen in Mijn VerbouwPremie (vanaf 1-7-2022). Wie zijn totaalrenovatiebonus al heeft opgestart (minstens 1 investering), kan zijn traject nog verder afwerken. Er kan na 30-6-2022 géén nieuwe totaalrenovatiebonus meer worden opgestart. Premieaanvragen via Mijn VerbouwPremie voor werken die mee kunnen tellen voor de totaalrenovatiebonus worden automatisch toegevoegd aan een bestaande totaalrenovatiebonus.
 • Om een Totaalrenovatiebonus te krijgen, moet u investeren in minstens 3 van de onderstaande energiebesparende maatregelen uitvoeren en een premie aanvragen via Mijn VerbouwPremie (waarvan minstens al 1 werd aangevraagd bij Fluvius tot 30-6-2022).
  • Mijn VerbouwPremie voor dak (of Fluvius-premie voor dakisolatie)
  • Mijn VerbouwPremie voor buitenmuur (of Fluvius-premie voor isolatie langs buitenzijde of binnenzijde en/of spouwmuurisolatie)
  • Mijn VerbouwPremie voor vloer (of Fluvius-premie kelderisolatie of vloerisolatie op volle grond)
  • Mijn VerbouwPremie voor ramen en deuren (of Fluvius-premie beglazing)
  • Mijn VerbouwPremie voor zonneboiler
  • Mijn VerbouwPremie voor warmtepomp
  • Ventilatiesysteem. Er is geen aparte premie voor een ventilatiesysteem, maar deze investering komt wel in aanmerking voor de Totaalrenovatiebonus na aanmelding van het ventilatiesysteem bij Fluvius.
Een warmtepompboiler komt niet in aanmerking.
 • U moet voldoen aan de premievoorwaarden voor elke investering apart en aan bijkomende voorwaarden voor isolatie en beglazing. Raadpleeg alle voorwaarden en technische eisen in de Fluvius-brochure ‘BENO-pass en de totaalrenovatiebonus’ of de voorwaarden van de Mijn VerbouwPremie in kwestie.
 • De investeringen moeten uitgevoerd worden binnen een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van de eindfactuur van de eerste investering.

Procedure


De toekenning van de Totaalrenovatiebonus gebeurt automatisch. Zodra Fluvius vaststelt dat er voor een woning of appartement 3 investeringen werden uitgevoerd die in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus, zal Fluvius u contacteren.In geval van investeringen in gemeenschappelijke delen van een woongebouw, krijgt de eigenaar van het betrokken appartement de Totaalrenovatiebonus (dus niet de syndicus of de vereniging van mede-eigenaren).

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


De bonussen worden in schijven uitbetaald, te beginnen vanaf de derde investering. Het totaal van de uitgekeerde premies kan nooit meer bedragen dan de som van de betaalde factuurbedragen van de uitgevoerde investeringen.
 • Eengezinswoningen
Totaalrenovatiebonus voor 3 investeringen: 1.250 euro
Totaalrenovatiebonus voor 4 investeringen: 1.750 euro
Totaalrenovatiebonus voor 5 investeringen: 2.750 euro (+ bewijs met EPC dat de woning voldoet voor de eerste 5 investeringen)
Totaalrenovatiebonus voor 6 investeringen: 3.750 euro
Totaalrenovatiebonus voor 7 investeringen: 4.750 euro
 • Appartementen
Totaalrenovatiebonus voor 3 investeringen: 625 euro
Totaalrenovatiebonus voor 4 investeringen: 875 euro
Totaalrenovatiebonus voor 5 investeringen: 1.375 euro (+ bewijs met EPC dat de woning voldoet voor de eerste 5 investeringen)
Totaalrenovatiebonus voor 6 investeringen: 1.875 euro
Totaalrenovatiebonus voor 7 investeringen: 2.375 euro
 • Beschermde afnemers
Voor beschermde afnemers wordt de bonus met 50% verhoogd. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Regelgeving


Energiebesluit van 19 november 2010

Links


Fluvius - Totaalrenovatiebonus

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


FLUVIUS

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


EPC-labelpremie bij energierenovatie (via Fluvius)
Premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie - doe-het-zelf (Fluvius)