KMO-GROEISUBSIDIE: STEUN VOOR GROEITRAJECTEN BIJ KMO'S
Inhoud


Kmo’s die een groeisprong willen realiseren, kunnen via de kmo-groeisubsidie steun krijgen voor het verwerven van de kennis die nodig is om te groeien.


  Voorwaarden


  De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij hun eigen groeitraject. Dat groeitraject moet aansluiten bij één van de onderstaande vier belangrijke maatschappelijke thema’s: digitalisering, internationalisering, circulair en duurzaam ondernemen, innovatie.Wilt u weten of uw groeitraject in aanmerking komt? Benieuwd naar voorbeelden? Bekijk dan de informatie per thema op de website van VLAIO.

   Kennis verwerven

   De subsidie wordt toegekend voor het verwerven of inkopen van de strategische kennis die nodig is om het groeitraject te kunnen realiseren. Het verwerven van die kennis kan op twee manieren:
   • door zich te laten adviseren door een externe dienstverlener. Dienstverleners waarmee wordt samengewerkt, hoeven daarvoor niet erkend of geregistreerd te zijn.
   • door het aanwerven van een werknemer die het juiste profiel heeft om kennis te verankeren in een onderneming (voltijds of deeltijds).
   Om in aanmerking te komen voor subsidie bedraagt het projectbedrag minstens 20.000 euro (excl. btw). Een kmo kan per groeitraject maximaal één subsidie-aanvraag toegekend krijgen.

   Procedure


   De kmo-groeisubsidie wordt toegekend via een competitieve oproep per thema.
   Momenteel is de 2e oproep 2023 lopende. Let op: deze oproep eindigt op 25 september 2023.

   Dit zijn de oproepperiodes voor 2023:
   • Oproep 1: 27/03/2023 - 22/05/2023
   • Oproep 2: 28/08/2023 - 25/09/2023
   • Oproep 3: 18/12/2023 - 22/01/2024
   Staat er een oproep open in de oproepenkalender, dan kunt u de volgende stappen volgen om een aanvraag in te dienen.1. Indienen aanvraagU vult de online subsidieaanvraag in. Bij de aanvraag zal gevraagd worden om een projectbeschrijving op te laden. De wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming heeft rechtstreeks toegang, maar kan ook aan derden de nodige rechten toekennen om een aanvraag in te dienen. 2. Mondelinge toelichting van de aanvraag indien nodigNa de indiening wordt uw subsidieaanvraag beoordeeld op ontvankelijkheid en volledigheid op basis van een aantal beoordelingscriteria. Als uw dossier extra toelichting behoeft, nodigt de projectadviseur u uit om het groeitraject mondeling toe te lichten.3. BeslissingDe administrateur-generaal van het Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt een beslissing over de aanvraag op basis van het advies van de dossierbehandelaars. U wordt op de hoogte gebracht van de beslissing via e-mail.4. UitbetalingDe uitbetaling moet aangevraagd worden via kmo-groeisubsidie@vlaio.be samen met de benodigde bewijsstukken. Naargelang het type steun (advies of aanwerving of beide), worden er andere bewijsstukken opgevraagd en zal de uitbetaling ook anders verlopen.

   Belangrijk

   De gesubsidieerde prestaties (dus de aanwerving of de adviesprestaties) mogen pas starten op de eerste dag van de maand volgend op de subsidieaanvraag. Bijvoorbeeld: als de indiening van de subsidieaanvraag gebeurt op 11 april, kunnen de adviesprestaties/de arbeidsovereenkomst ten vroegste starten op 1 mei. De subsidie kan dus nooit retroactief worden toegekend.

   Wat Meebrengen


   bedrag

   Bedrag


   Financieel voordeel
   Zowel voor de aanwerving van een werknemer als voor het inwinnen van advies van een externe dienstverlener kan de kmo tot 25.000 euro steun krijgen (in totaal dus maximaal 50.000 euro). Er wordt een steunpercentage van 50% gehanteerd.
   externe versterking = consultancyinterne versterking = aanwerving
   steunpercentage 50%, maximaal steunplafond van 25.000 eurosteunpercentage 50%, maximaal steunplafond van 25.000 euro


   Links


   kmo-groeisubsidie
   Nieuwsbrief (VLAIO.be)

   BevoegdeOverheidsdiensten


   Vlaamse overheid

   AfleverendeDiensten


   Afdeling Steun Ondernemingen

   Geografische Toepassingsgebieden


   Vlaamse Gewest

   Verwante producten


   Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille)