AANPASSINGEN AAN HET OPENBAAR DOMEIN
Inhoud


Bij het bouwen of verbouwen van een woning, kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het voetpad of het fietspad zodat u uw woning of garage vlot kan bereiken. Voorbeelden van aanpassingen zijn: het verharden van een oprit, het verlagen van een boordsteen aan het voetpad, het verplaatsen van een verkeersbord of verlichtingspaal, ... , Zulke aanpassingen aan het openbaar domein mag u niet zelf uitvoeren. U vraagt ze aan bij het gemeentebestuur.

Voorwaarden


procedure

Procedure


U dient uw aanvraag schriftelijk in.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


U betaalt de kostprijs van de uitgevoerde werken.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid
Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden