STARTBONUS VOOR JONGEREN DIE EEN ALTERNERENDE OPLEIDING VOLGEN
Inhoud


Een jongere die een duale of een alternerende opleiding volgt, kan in aanmerking komen voor een startbonus. Met die startbonus wil de Vlaamse overheid jongeren motiveren om de opleiding volledig af te werken.

Voorwaarden


U:
 • hebt een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding:
  • een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO)
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst.
 • woont officieel in het Vlaamse Gewest.
 • bent geslaagd voor het schooljaar waarvoor u de startbonus aanvraagt
 • werd minstens 3 maanden opgeleid bij een of meer werkgevers. Voor de startbonus loopt een schooljaar altijd van 1 september tot en met 31 augustus.
 • bent jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor u de startbonus voor het eerst aanvraagt. Die voorwaarde geldt alleen bij de eerste aanvraag die tot een goedkeuring leidt. Als u of uw werkgever eerder al een bonus kreeg, mag u ouder zijn dan 18 jaar. Alleen de bevoegde dienst, en niet de school, kan met zekerheid zeggen of u recht hebt.
 • vraagt uw startbonus aan ten laatste op 31 december na het einde van het schooljaar. Als u uw aanvraag te laat indient, komt u niet meer in aanmerking voor een startbonus voor dat opleidingsjaar.

Procedure


U kunt de startbonus zelf aanvragen, maar ook de school mag die in uw plaats aanvragen. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor het op tijd en volledig indienen van de aanvraag.
Vraag de startbonus aan ten laatste op 31 december na het einde van het opleidingsjaar.Lees meer over de aanvraagprocedure.

Wat Meebrengen


 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een kopie van de overeenkomst met uw werkgeven
Bij voorkeur indienen via e-mail (startenstagebonus@vlaanderen.be) voor 31 december na het einde van het opleidingsjaar.Lees meer over de aanvraagprocedure.

Bedrag


De startbonus bedraagt:
 • 500 euro bij de 1ste en de 2de toekenning
 • 750 euro bij de 3de toekenning.
U ontvangt de startbonus 1 keer per schooljaar.
U kunt de premie maximaal 3 keer krijgen, voor een totaal van 1.750 euro.
De startbonus wordt ten laatste een maand nadat uw aanvraag werd goedgekeurd, uitbetaald.

Regelgeving


BVR van 13/07/2018 betreffende de start-en stagebonus

Links


Startbonus op Vlaanderen.be

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Team start en stagebonus

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Stagebonus