KREDIET VOOR ONDERZOEKERS VOOR DEELNAME AAN EEN WORKSHOP OF EEN CURSUS IN HET BUITENLAND
Inhoud


Dit krediet steunt onderzoekers die willen deelnemen aan een cursus of een workshop in het buitenland die hen de kans geeft zich daar in een wetenschappelijk kennis- of onderzoekscentrum op gebied van onderzoek of nieuwe technieken (verder) te specialiseren.

Voorwaarden


Het krediet financiert de verplaatsingskosten, om zo de mobiliteit en de internationale contacten tussen onderzoeksgroepen te stimuleren.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Krediet voor deelname aan een workshop of cursus in het buitenland

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest

Verwante producten


Krediet voor deelname van onderzoekers aan congres in buitenland
Krediet voor onderzoekers voor een kort verblijf in het buitenland