VRIJSTELLING VAN BEPAALDE WERKLOOSHEIDSVERPLICHTINGEN BIJ VOLGEN VAN OPLEIDING DIE VOORBEREIDT OP ZELFSTANDIG BEROEP
Inhoud


Als u als werkzoekende een opleiding volgt die voorbereidt op een zelfstandig beroep, kunt u onder bepaalde voorwaarden:
 • uw werkloosheidsuitkering behouden
 • en vrijgesteld worden van bepaalde werkloosheidsverplichtingen.
De vrijstelling houdt in dat u:
 • een voorgestelde job mag weigeren
 • niet beschikbaar hoeft te zijn voor de arbeidsmarkt
 • niet langer als werkzoekende bij de VDAB ingeschreven hoeft te zijn.

Voorwaarden


Om tijdens uw opleiding uw werkloosheidsuitkering te behouden en vrijgesteld te worden van bepaalde werkloosheidsverplichtingen, moet u:
 • in de twee jaar die aan de opleiding voorafgaan, ten minste twee jaar studies of een leertijd voleindigd hebben en minimaal 312 uitkeringen (één jaar) gekregen hebben;
 • in de vier jaar die aan de opleiding voorafgaan, ten minste 624 uitkeringen (twee jaar) gekregen hebben.
Uw opleiding moet van lange duur zijn. Dat betekent dat de lessen, activiteiten en stages van uw opleiding:
 • hoofdzakelijk overdag (voor 17 uur) plaatsvinden;
 • minstens 20 uur per week bedragen;
 • in totaal minstens één schooljaar in beslag nemen.
De vrijstelling is geldig voor de duur van de opleiding, met inbegrip van de vakantieperiodes, maar is beperkt tot één jaar. Als u geslaagd bent voor uw opleidingsjaar en uw opleiding het volgende jaar voortzet, kunt u een verlenging krijgen.U kunt de vrijstelling maar één keer krijgen. U kunt ook een opleiding van korte duur volgen. Dat betekent dat de lessen, activiteiten en stages:
 • hoofdzakelijk na 17 uur en/of op zaterdag plaatsvinden;
 • hoofdzakelijk overdag plaatsvinden maar gemiddeld minder dan 20 uur per week bedragen;
 • in totaal minder dan één schooljaar in beslag nemen.
In dat geval kunt u wel uw werkloosheidsuitkering behouden, maar moet u ingeschreven blijven als werkzoekende en beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.

Procedure


watMeebrengen

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geografische Toepassingsgebieden