INSCHAKELINGSUITKERING VOOR WERKZOEKENDE SCHOOLVERLATERS
Inhoud


Als u uw beroepsinschakelingstijd van 12 maanden doorlopen hebt en nog werkzoekend bent, dan hebt u onder bepaalde voorwaarden recht op een inschakelingsuitkering.Een inschakelingsuitkering is niet hetzelfde als een werkloosheidsuitkering. Op een werkloosheidsuitkering hebt u pas recht als u al een tijd gewerkt hebt. Een inschakelingsuitkering is er voor jongeren die nog niet (voldoende) gewerkt hebben.

Voorwaarden


 • U hebt een basisstudie of leertijd beëindigd. U hoeft niet noodzakelijk geslaagd te zijn.
 • U volgt niet langer studies met een volledig leerplan.
 • U bent jonger dan 25. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als u uw aanvraag niet tijdig hebt kunnen indienen door een onderbreking van uw studies wegens overmacht of door een tewerkstelling als loontrekkende.
 • U bent ingeschreven bij de VDAB als voltijds of deeltijds werkzoekende en u hebt uw beroepsinschakelingstijd van 12 maanden doorlopen.
 • U kunt twee positieve evaluaties van uw zoekgedrag naar werk voorleggen
 • U hebt een diploma of getuigschrift behaald dat voorkomt op deze lijst (sinds 1 september 2015).

Procedure


Op het einde van uw beroepsinschakelingstijd ontvangt u van de VDAB een brief met een attest dat bewijst dat u tijdens uw beroepsinschakelingstijd ingeschreven was als werkzoekende bij de VDAB. Daarmee kunt u naar uw uitbetalingsinstelling stappen om een inschakelingsuitkering aan te vragen. Uw uitbetalingsinstelling zal bij de RVA een uitkeringsaanvraag indienen. Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan reikt uw uitbetalingsinstelling u de uitkering uit en bezorgt u de nodige documenten, zoals een controlekaart.Er zijn 4 uitbetalingsinstellingen waar u naartoe kunt:

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


Het bedrag van de uitkering hangt af van:
 • uw leeftijd
 • uw gezinssituatie.
Alleenwonenden ontvangen bruto:
 • jonger dan 18 jaar: 13,34 euro per dag en 346,84 euro per maand
 • van 18 tot 20 jaar: 20,96 euro per dag en 544,96 euro per maand
 • vanaf 21 jaar: 35,02 euro per dag en 910,52 euro per maand.
Samenwonenden krijgen een lager bedrag, samenwonenden met gezinslast krijgen een hoger bedrag.Het recht op inschakelingsuitkering is beperkt in de tijd. U kunt maximaal 36 maanden een inschakelingsuitkering krijgen. Die periode kan onder bepaalde voorwaarden verlengd worden.

Links


Inschakelingsuitkering (op VDAB.be)
Beroepsinschakelingstijd (op RVA.be)

BevoegdeOverheidsdiensten


Federale overheid

AfleverendeDiensten


Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geografische ToepassingsgebiedenVerwante producten


Werkloosheidsuitkering
Beschermingsuitkering