TUSSENKOMST IN FARMACEUTISCHE EN (PARA-) MEDISCHE KOSTEN
Inhoud


Hebt u een beperkt inkomen, dan kan het OCMW tussenkomen in uw medische, paramedische of farmaceutische kosten.U kunt een tussenkomst krijgen in:
  • de remgelden voor wie een ziekteverzekering heeft
  • de kosten voor medische prestaties waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt
  • de bijdragen aan het ziekenfonds voor wie geen vrijstelling heeft.

Voorwaarden


procedure

Procedure


De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar de maatschappelijke en financiële situatie.

Wat Meebrengen


  • een overzicht van uw inkomsten en uitgaven aan de hand van uw rekeninguittreksels
  • een overzicht van de terugbetalingen bij uw ziekenfonds
  • een overzicht van de aangekochte geneesmiddelen bij uw apotheker.

Bedrag


Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw financiële situatie.

Links


-

BevoegdeOverheidsdiensten


Lokale overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden