EEN GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS BEHALEN
Inhoud


Meestal behaalt u het getuigschrift basisonderwijs als kind via het gewoon lager onderwijs. Maar ook via het buitengewoon onderwijs kunnen kinderen een getuigschrift basisonderwijs behalenZowel kinderen als volwassenen kunnen via de Examencommissie Basisonderwijs een getuigschrift basisonderwijs behalen.

Voorwaarden


procedure

Procedure


Een getuigschrift basisonderwijs behalen via het leerplichtonderwijs

De meest voorkomende manier om een getuigschrift basisonderwijs te behalen is via het leerplichtonderwijs.Een getuigschrift basisonderwijs behalen kan via:
 • een lagere school
  De klassenraad beslist of uw kind het getuigschrift basisonderwijs behaalt. Daarbij gelden volgende voorwaarden:
  • Uw kind moet de doelstellingen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen , voldoende bereiken
  • Uw kind is regelmatig naar school geweest.
 • een school voor buitengewoon onderwijs
  Ook hier is het de klassenraad die de beslissing neemt. Uw kind moet ook regelmatig de lessen gevolgd hebben.
 • een school voor voltijds secundair onderwijs
  Wie het getuigschrift niet behaald heeft in de lagere school, kan het getuigschrift ook nog behalen in het eerste leerjaar van de eerste graad van het secundair onderwijs.
Leerplicht is niet hetzelfde als schoolplicht. Is uw kind leerplichtig en volgt het huisonderwijs, dan moet het examens afleggen bij de Examencommissie Basisonderwijs om het getuigschrift basisonderwijs behalen.

Een getuigschrift basisonderwijs behalen als volwassene

Als u op latere leeftijd het getuigschrift basisonderwijs wilt behalen kunt u terecht bij de Examencommissie Basisonderwijs.

Wat Meebrengen


bedrag

Bedrag


uitzonderingen
regelgeving

Links


Onderwijs Vlaanderen - Getuigschrift basisonderwijs

BevoegdeOverheidsdiensten


Vlaamse overheid

AfleverendeDiensten


waarde

Geografische Toepassingsgebieden


Vlaamse Gewest