31638 - publicatiedatum 01/12/2022 - OCMW-RAAD - BESLISSINGEN 28 NOVEMBER 2022

Bekendmaking in toepassing van artikel 285 decreet lokaal bestuur Beslissingen OCMW-raad Jabbeke – 28 november 2022


Aanwezig:
Voorzitter: Dhaese Annemieke
Burgemeester: Casteleyn Frank
Schepenen: Deprée Geert, Coudeville Claudia, Bourgois Chris, Vandenberghe Wim, Storme Paul
Raadsleden: Vanhessche Daniël, Acke Joël, Pollet Jan, Madoc Reinhart, Orbie Geert, Vermaut Han, Hendrickx Nadia, Hallemeersch Peter-Jan, Vandermeersch Carine, Vandenbroucke Ilse, Berton Piet, Vanden Broucke Marleen, Coudyzer Werner, Fourier Olivier, Loyson Siska
(wnd) Algemeen directeur: Goele Brouckaert
Afwezig of verontschuldigd: Afwezig of verontschuldigd: Bogaert Hendrik


 1. Goedkeuring verslag vorige zittingen
  Goedkeuring voor het verslag van de zitting van 3 oktober 2022.


 2. Sociale dienst - beheer betaalterminals en ondersteunende activiteiten - overeenkomst
  Goedkeuring voor de voorliggende overeenkomst aangaande het beheer van oplaad/betaalterminals bij het OCMW en de ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW


 3. Sociale Dienst - samenwerkingspartner EMINO - project ICAN - samenwerkingsovereenkomst werkingsjaar 2023
  Goedkeuring voor de samenwerkingsovereenkomst met ICAN West-Vlaanderen.


 4. Welzijn - digitalisering - uitbouw e-inclusiebeleid - project digibanken - implementatietraject - samenwerkingsovereenkomst - addendum
  Goedkeuring voor het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst Implementatietraject digibank Brugge West.


 5. Financiën – jaarrekening 2021 – gemeente en OCMW – beslissing goedkeuring
  Kennisname van het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW Jabbeke.


 6. De besluiten zijn ter inzage van 1 december 2022 tot 20 december 2022 in het gemeentehuis, Dorpsstraat 3 - dienst secretarie, iedere werkdag tijdens de kantooruren.

(laatst gewijzigd:1/12/2022)