31623 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 01-12-2022 tot en met 30-12-2022 - Zomerweg 16 - het bouwen van een loods en regularisatie waterreservoir
Jonckheere Dirk heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een loods en regularisatie waterreservoir

De aanvraag OMV_2022135276 heeft als adres Zomerweg 16 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 01-12-2022 tot en met 30-12-2022 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:1-12-2022)