31608 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 25-11-2022 tot en met 24-12-2022 - Zerkegemstraat 9 - het bouwen van een ééngezinswoning met praktijkruimte na het slopen van bestaande woning en bijgebouwenAerts – Elfrink Tom en Roos heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een ééngezinswoning met praktijkruimte na het slopen van bestaande woning en bijgebouwen

De aanvraag OMV_2022123267 heeft als adres Zerkegemstraat 9 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 25-11-2022 tot en met 24-12-2022 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:25/11/2022)