31607 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 25-11-2022 tot en met 24-12-2022 - Aartrijksesteenweg 91 - het verplaatsen van eerder vergunde zwembad, het plaatsen van een warmtepomp, het reduceren en heraanleggen van de bestaande verharding
Hullebus Sandy heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verplaatsen van eerder vergunde zwembad, het plaatsen van een warmtepomp, het reduceren en heraanleggen van de bestaande verharding

De aanvraag OMV_2022121558 heeft als adres Aartrijksesteenweg 91 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 25-11-2022 tot en met 24-12-2022 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:25-11-2022)