31595 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 23-11-2022 tot en met 22-12-2022 - Zomerweg 18 - het plaatsen van een kleine windmolen
MATIKA (Mattias Jonckheere) en E.A.Z. Wind (Ziel Ijssebrand) hebben een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een kleine windmolen

De aanvraag OMV_2022139970 heeft als adres Zomerweg 18 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 23-11-2022 tot en met 22-12-2022 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:23-11-2022)