31581 - publicatiedatum 10/11/2022 - GEMEENTERAAD 7 november 2022 - Gemeentelijke reglementen - vrije tijd - Initiatief 'Een kerstboom in je wijk of in je buurt' - ontwerpEen warme sfeer, talloze, kleurrijke lichtjes, dennengeur, kerstversiering en kerstballen... Wie houdt niet van de sfeer van kerst en de daarbij horende kerstboom? In het kader van de eindejaarsperiode, maar tevens als symbool van gezelligheid en verbondenheid wordt daarom voorgesteld om een initiatief te lanceren waarbij er een kerstboom voor het plaatsen in een wijk of in een buurt kan worden aangevraagd.

Hiervoor wordt, zoals vorig jaar, ‘Een kerstboom in je wijk of in je buurt’ georganiseerd en wordt hieraan, onder het motto 'De mooiste kerstbuurt van Jabbeke', een wedstrijd gekoppeld met volgende beloning: 1ste plaats 250 euro, 2de plaats 100 euro, 3de plaats 50 euro voor gebruik in de wijkorganisatie.

Tijdens de zitting van het schepencollege van 3 januari 2022 werd beslist om dit initiatief te herhalen in het najaar van 2022 en dit als vaste najaarsactie te behouden. Daarbij wordt de wens geuit om dit nog te intensifiëren en om dit vanuit de gemeente nog nadrukkelijker te gaan ondersteunen via de aankoop van (grotere) kerstbomen.

Op 3 oktober 2022 werd door het schepencollege ingestemd met de organisatie van het initiatief "Een kerstboom in je wijk of in je buurt" en werd beslist om het reglement voor te leggen aan de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad voor goedkeuring.

Voorwaarde om aan dit initiatief deel te nemen is dat de kerstboom op openbaar domein dient te worden geplaatst. De kerstbomen worden door de gemeentediensten aangeleverd (niet geplaatst) op de door de aanvrager aangegeven locatie.

Voorstel wedstrijdreglement:
• Bekendmaking van de wedstrijd via de gemeentelijke communicatiekanalen.
• Inschrijven kan tot 30 november 2022.
• Inschrijven via mail gemeentehuis@jabbeke.be of via het e-loket.
• De kerstboom dient op openbaar domein te worden geplaatst.
• Bij inschrijving is er de goedkeuring dat foto’s mogen gebruikt worden door de gemeente Jabbeke.
• De deelnemers sturen een foto in van de kerstboom/buurt via gemeentehuis@jabbeke.be
• De resultaten van de jurering worden tijdens het College van Burgemeester en Schepenen in januari 2023 goedgekeurd.
• Op 30 januari 2023 worden de winnaars bekend gemaakt.
• De drie mooiste decoraties vallen in de prijzen met een waardebon uit te geven bij de lokale handelaars ter waarde van 250, 100 en 50 euro. Totaal budget 400 euro.

De kerstboom wordt aangeleverd door de gemeente op 6 december (niet geplaatst) op de daartoe aangevraagde locatie.

Samenstelling Jury.
De jury wordt samengesteld uit een heterogene bezetting met oog voor esthetiek, boodschap, techniek, sfeer en gezelligheid. Juryleden mogen zelf niet deelnemen aan de wedstrijd. Het oordeel van de jury is definitief en kan niet door de deelnemers bediscussieerd worden. De drie buurten/wijken met het hoogst aantal punten zijn winnaar.

BESLUIT:

Enig artikel:
De gemeenteraad keurt het wedstrijdreglement goed. Voor 2022 wordt het budget voor deze actie bepaald op 400 euro.

(laatst gewijzigd:10/11/2022)