31579 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 15-11-2022 tot en met 14-12-2022 - Mariënhovedreef 29 - het bouwen van een eengezinswoning met carport en berging na afbraak bestaande woning en rooien van bomen
Focroul - Jonckheere Paulien en Justijn hebben een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een eengezinswoning met carport en berging na afbraak bestaande woning en rooien van bomen

De aanvraag OMV_2022113046 heeft als adres Mariënhovedreef 29 te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 15-11-2022 tot en met 14-12-2022 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:15-11-2022)