31561 - RUIMTELIJKE ORDENING: bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning gedurende de periode van 09-11-2020 tot en met 08-12-2020 - Lucien Dendoovenstraat 2 (lot 67), 4 (lot 68), 6 (lot 69), 8 (lot 70), 36 (lot 109), 38 (lot 110), 40 (lot 111), 42 (lot 112); Bollaardstraat 2 (lot 87), 4 (lot 88), 6 (lot 89), 8 (lot 90); Ooststraat 2 (lot 98), 4 (lot 99), 6 (lot 100), 8 (lot 101), 10 (lot 102), 12 (lot 103) - het bouwen van 18 eengezinswoningen, 5 inpandige garages en 13 inpandige carports (een afwijking), het aanleggen van een verharding
NV Matexi West-Vlaanderen (Deconinck Stijn) heeft een aanvraag ingediend voor
- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het bouwen van 18 eengezinswoningen, 5 inpandige garages en 13 inpandige carports (een afwijking), het aanleggen van een verharding

De aanvraag OMV_2022086414 heeft als adres Lucien Dendoovenstraat 2 (lot 67), 4 (lot 68), 6 (lot 69), 8 (lot 70), 36 (lot 109), 38 (lot 110), 40 (lot 111), 42 (lot 112); Bollaardstraat 2 (lot 87), 4 (lot 88), 6 (lot 89), 8 (lot 90); Ooststraat 2 (lot 98), 4 (lot 99), 6 (lot 100), 8 (lot 101), 10 (lot 102), 12 (lot 103) te Jabbeke

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen, gemeente Jabbeke.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 09-11-2022 tot en met 08-12-2022 ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket: het omgevingsloket

(laatst gewijzigd:9/11/2022)