CONCESSIE POP-UP WINTERBAR 2022-2023
Het schepencollege verleende op 5 oktober 2022 goedkeuring aan het lastenboek van de concessie voor het uitbaten van een pop-up winterbar op een perceel gelegen in het Vlamingveld in de winter van 2022-2023 (met mogelijkheid tot verlenging met 2 extra jaren). De periode van de concessie start op 8 december 2022 en eindigt op 19 januari 2023.

Interesse?

Alle nodige informatie met betrekking tot deze uitbating en voorwaarden voor een eventuele kandidaatstelling kan u terugvinden in het lastenboek. Kandidaturen dienen ten laatste op vrijdag 21 oktober 2022 om 12 u ingediend te worden per mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis (Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke).

Meer informatie?

Ruben Vanhee - gemeentehuis@jabbeke.be - 050 81 02 08

Raadpleeg HIER het lastenboek.

Raadpleeg HIER het plan.(laatst gewijzigd:11-10-2022)