TUSSENTIJDSE EVALUATIE PROEFOPSTELLING KAPELLESTRAAT/KOFFIESTRAATEr werd initieel beslist om een proefopstelling in te voeren tot aan het einde van het schooljaar 2021-2022. Na deze proefperiode zou een evaluatie volgen. Ondertussen werd door het schepencollege beslist om de proefopstelling in de Kapellestraat en de Koffiestraat langer aan te houden.

Zoals onlangs gecommuniceerd, werd door het schepencollege beslist om een nieuwe bevraging te organiseren in verband met de proefopstelling in de Kapellestraat en de Koffiestraat. De vragenlijst die in juli werd verspreid, werd door een 100-tal respondenten ingevuld. De gemeenteraadscommissie verkeer en het schepencollege zijn van mening dat er onvoldoende cijfermateriaal is om reeds een beslissing te kunnen nemen in verband met de proefopstelling.

Bijgevolg werd beslist om een bijkomstige bevraging te organiseren onder de (groot)ouders, buurtbewoners, frequente gebruikers van de Kapellestraat en de Koffiestraat alsook onder de ruimere buurt. Op basis van deze bijkomstige gegevens kan dan een meer geïnformeerde beslissing genomen worden omtrent de verkeerssituatie in de Kapellestraat en de Koffiestraat.

Ook uw eigen mening is hierbij van groot belang. Mogen wij u daarom vriendelijk verzoeken om de vragenlijst in te vullen. Indien u in juli reeds deelnam aan de bevraging, verzoeken wij om de nieuwe vragenlijst alsnog in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt slechts 5 minuten. Gelieve bij het invullen van de antwoorden steeds zo eerlijk mogelijk te zijn. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 12 oktober 2022.Nieuws /