EENRICHTINGSVERKEER IN ZOMERWEG OP ZONDAG 18 SEPTEMBEROp zondag 18 september gaat Dag van de Landbouw door. Omdat er op deze dag bedrijfsbezoeken mogelijk zijn bij Matika, Laurica en Lescrauwaet zal de Zomerweg ingericht worden als eenrichtingsverkeer.

Het eenrichtingsverkeer gaat van de Gistelsteenweg richting de Eernegemweg. In de volledige Zomerweg geldt een parkeerverbod. Deze inrichting is van kracht tussen 10u en 19u.

Politiereglement

Artikel 1:

In de Zomerweg wordt vanaf Zomerweg 10 tot aan Eernegemweg. Een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd aangeduid door het verkeersbord E3

Artikel 2

Een éénrichtingsverkeer, aangeduid door het verkeersbord C1, wordt ingevoerd in de Zomerweg vanaf de Gistelsteenweg tot aan de Eernegemweg verboden in de richting van de Gistelsteenweg

2°Er is een verbod rechts af te slaan, aangeduid door het verkeersbord C31b in:

  • de Kouter, kruispunt met de Zomerweg
  • de Oude Bruggeweg, kruispunt met Zomerweg

3°Verplicht te volgen richting aangeduid door het bord D1

  • vanuit de Kouter kruispunt met Zomerweg linksaf
  • vanuit de Oude Bruggeweg kruispunt met Zomerweg linksaf

Artikel 3

Dit besluit is van kracht op zondag 18/09/2022 van 10u tot 19u

Artikel 4:

Inbreuken op deze bepalingen zullen vervolgd en met politiestraffen gestraft worden.

Artikel 5:

Een afschrift van onderhavig politieverordening zal overgemaakt worden aan de heer Gouverneur van de Provincie, de heer Procureur des Konings, de lokale politie en aan de inrichters.(laatst gewijzigd:16/09/2022)
Nieuws /