WATERPRODUCTIECENTRUM SNELLEGEM - INFORMATIEVERGADERING OP 29/8
De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening diende een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de hervergunning van batterij S1 van de drinkwaterwinning te Snellegem. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de waterwinning Snellegem en het bijhorende behandelingsstation (WPC, waterproductiecentrum) aan de Gistelsteenweg 219 in Snellegem.

De waterwinning pompt grondwater voor drinkwatervoorziening uit de verschillende batterijputten naar het behandelingsstation. Voor deze waterwinning heeft de minister op 20 mei 2021 een omgevingsvergunning afgeleverd voor onbepaalde duur, uitgezonderd voor batterij S1, die slechts voor een termijn van 2 jaar vergund werd. De huidige aanvraag heeft enkel als doel het hervergunnen van batterij S1, waarvoor de bestaande vergunning afloopt op 20 mei 2023.

Aan de gemeente Jabbeke werd gevraagd het openbaar onderzoek te organiseren. Dit openbaar onderzoek loopt vanaf 17 augustus 2022 tot en met 15 september 2022 en het dossier is ter inzage op volgend adres: gemeentehuis Jabbeke, Dorpsstraat 3 te 8490 Jabbeke.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief, e-mail (gemeentehuis@jabbeke.be) of via het omgevingsloket.

Daarnaast organiseert de gemeente samen met de stad Brugge een informatievergadering over deze aanvraag op 29 augustus 2022 om 19 uur in de Goudlederbehangzaal in ’t Brugse Vrije, Burg 11A, 8000 Brugge. Tijdens de informatievergadering kunnen vragen gesteld worden aan de aanvrager/exploitant en de vertegenwoordiger van de overheid die bevoegd is om de vergunning te verlenen.(laatst gewijzigd:23-8-2022)
Nieuws /