HOE VRAAG IK DE FEDERALE VERWARMINGSPREMIE AAN?Vanaf 1 augustus 2022 kan je je verwarmingspremie van 100 euro aanvragen als je die nog niet ontving van je elektriciteitsleverancier. Deze premie wordt toegekend aan elk gezin dat op 31 maart 2022 beschikte over een lopend elektriciteitscontract voor de woonplaats.

OPGELET: Het moet gaan om een contract bestemd voor huishoudelijk gebruik. Contracten voor commerciële of professionele activiteiten komen niet in aanmerking.

Er zijn nog heel wat gezinnen die deze premie automatisch ontvingen omdat de klantgegevens bij de leverancier of distributienetbeheerder (DNB) niet overeenkomen met de gegevens in het Rijksregister. Zij kunnen tot en met 14 oktober 2022 een aanvraag indienen via de website van de FOD Economie.

Welke stappen moet je ondernemen?

 • Kijk je elektriciteitsfacturen na: controleer de elektriciteitsfacturen die je tussen 15 april en 31 juli 2022 hebt ontvangen. De premie wordt in de meeste gevallen van je voorschotfactuur afgetrokken of rechtstreeks gestort door de leverancier.
 • Ga na of je recht hebt op de verwarmingspremie: je hebt geen recht op de verwarmingspremie als het om een contract gaat voor je tweede verblijf, als je in een woongelegenheid verblijft waar de inwoners verblijfskosten betalen of waarvoor werkingstoelagen worden toegekend of als het om een contract voor professionele of commerciële activiteiten gaat.
 • Doe een aanvraag: dien een aanvraag in via deze tool of dien een schriftelijke aanvraag in met dit formulier en zend deze op naar:

   Verwarmingspremie - € 100
   PB30061
   1000 Brussel

Vind alle informatie terug via de website van FOD Economie.(laatst gewijzigd:16/08/2022)
Nieuws /